Oromo and English Learners' Page

School

This page will teach you school vocabulary in Oromo and English.

English Oromo
school mana barumsaa
pencil irsaasa
pen dibeeta
paper xalayaa
book barroo
notebook daftara yaadannoo
teacher barsiisaa, beekaa
student bartuu, bartaa
desk barcuma