Oromo and English Learners' Page

Clothing

This page will teach you clothing vocabulary in Oromo and English.

English Oromo
clothing uffata
shirt shamiiza
pants kofoo, butaantaa
skirt kurtaa
dress waalluu
shoe kophee
manís jacket jaakkeeta
womanís jacket xubbuqqoo
coat koota
necklace callee mormaa
ring hamartii
earring waan gurraa