Oromo and English Learners' Page

Body Parts

This page will teach you the names of body parts in Oromo and English.

English Oromo
lower arm harka, dhumdhuma
upper arm irree
hand dabarsuu, keenuu
leg miila, luka
foot miila, luka
face fuula, faara
stomach garaa, mar’imaan
head mataa
hair dabbassa, rifeensa
eye ija, agartuu
nose suufuu, arkuu
ear gurra
tongue arraba
teeth ilkeelee